Met uw toestemming gebruiken wij en onze partners cookies of soortgelijke technologieën om u een betere surfbeleving te bieden, voor statistische doeleinden of om advertenties uit te voeren die verband houden met uw gewoonten en interesses en delen met sociale netwerken.

Voor meer informatie over cookies klikt u op de link Meer informatie ».
Meer informatie 

Identiteit

De website https://www.hapo.eu/nl/ (hierna de Site genoemd) wordt uitgegeven en beheerd door de vennootschap ERGOSANTE, een vennootschap met een maatschappelijk kapitaal van 216382,60 €, geregistreerd bij de RCS van Nîmes onder nummer 760 648 851, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd op 28 ZAhou Laba 30140 Anduze,

Juridisch vertegenwoordiger: Samuel Corgne, voorzitter en directeur van de publicatie

Contact

U kunt contact opnemen met onze klantenservice via e-mailergosante.fr.

Verhuurder

OHH

SAS met een kapitaal van € 10 069 020

RCS Lille Metropole 424 761 419 00045

APE-code 2620Z

TVA: 22 424 761 419

Maatschappelijke zetel: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrijk

Uitgever: Octave KLABA

Voorzitter: Henryk KLABA

Directeur: Miroslaw KLABA

Directeur-generaal: Octave KLABA

Directeur-generaal: Halina KLABA

OVH SAS is een dochteronderneming van OVH Groupe SAS, een vennootschap geregistreerd bij de RCS van Lille onder nummer 537 407 926 sise 2, rue Kellermann, 59100 Roubaix.

Intellectuele eigendom

De website is een door de wet beschermd intellectueel werk. De inhoud ervan, met inbegrip van teksten, illustraties, foto's en presentaties, is strikt voorbehouden aan auteursrecht en intellectuele eigendom. Hetzelfde geldt voor de database op de website. ERGOSANTE verleent u een beperkte, niet-exclusieve, herroepbare licentie zonder onderlicentierecht op de inhoud van de website, voor eenvoudig toegang, navigatie en gebruik in verband met de site. Deze licentie verleent u geen andere rechten, met name om deze inhoud commercieel te gebruiken.

Merken

De bedrijfsbenamingen, merken en onderscheidende tekens op de website zijn beschermd door de Franse en internationale wetgeving. Het gebruik, de reproductie, de verspreiding of de voorstelling van een deel of het geheel van een van de genoemde tekens zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is verboden.

Beperking van aansprakelijkheid

Wij streven ernaar de informatie op de website zo nauwkeurig en actueel mogelijk te houden. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de website te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren en te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de bezoekers van de website om de informatie op de website op andere manieren te controleren, ook door rechtstreeks contact met ons op te nemen. We nemen geen verantwoordelijkheid (a) voor elke onnauwkeurigheid, onnauwkeurigheid of weglating in verband met de informatie die beschikbaar is op de Website, (b) voor schade als gevolg van wijziging van de informatie op de website als gevolg van eventuele frauduleuze manipulatie door derden; en (c) voor alle schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, ongeacht de oorzaken, oorsprong, aard of gevolgen, veroorzaakt door de toegang of onmogelijkheid van iemand tot de website, alsmede het gebruik van de website en/of de toekenning van krediet aan enige informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks van de website afkomstig is. De bovengenoemde beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing in geval van ernstige of opzettelijke schuld van ERGOSANTE en/of overlijden of lichamelijk letsel van een consument als gevolg van schuld van ERGOSANTE.